ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
40%
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
60%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%