Διοικητικό Συμβούλιο ΕΠΣ Χανίων

Κώστας Κωσταντινίδης

Πρόεδρος

Κώστας Μαργαρώνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Νίκος Παπαδάκης

Α Αντιπρόεδρος

Κώστας Πρωτοψάλτης

Β Αντιπρόεδρος

Νίκος Κασιμάτης

Γενικός Γραμματέας

Κωσταντίνος Στεφανουδάκης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Αντώνιος Καλαμαρίδης

Ταμίας

Μανόλης Καρνάλης

Αναπληρωτής Ταμίας

Νεκτάριος Δασκαλάκης

Μέλος

Χαρίδημος Διγενάκης

Μέλος

Κωσταντίνος Φραγκιουδάκης

Μέλος