Επιτροπές ΕΠΣ Χανίων

Δημήτριος Ποτίδης

Πειθαρχική Επιτροπή - Πρόεδρος

Κώστας Μαργαρώνης

Πειθαρχική Επιτροπή - Μέλος

Αθανάσιος Τζήκας

Πειθαρχική Επιτροπή - Μέλος

Γιώργος Τριανταφύλλου

Επιτροπή Διαιτησίας - Πρόεδρος

Εμμανουήλ Μαρνέζος

Επιτροπή Διαιτησίας - Μέλος

Κώστας Μαργαρώνης

Επιτροπή Διαιτησίας - Μέλος

Χαρίδημος Διγενάκης

Επιτροπή Διοργανώσεων - Πρόεδρος

Νεκτάριος Δασκαλάκης

Επιτροπή Διοργανώσεων - Μέλος

Κώστας Πρωτοψάλτης

Επιτροπή Διοργανώσεων - Μέλος

Μανόλης Καρνάλης

Επιτροπή Ασφάλειας Γηπέδου και Πρόληψης Βίας - Πρόεδρος

Κώστας Πρωτοψάλτης

Επιτροπή Ασφάλειας Γηπέδου και Πρόληψης Βίας - Μέλος

Στέλιος Φουντουλάκης

Επιτροπή Ασφάλειας Γηπέδου και Πρόληψης Βίας - Μέλος

Αντώνιος Καλαμαρίδης

Επιτροπή Προμηθειών - Πρόεδρος

Χαρίδημος Διγενάκης

Επιτροπή Προμηθειών - Μέλος

Νίκος Παπαδάκης

Επιτροπή Προμηθειών - Μέλος

Νεκτάριος Δασκαλάκης

Τεχνική Επιτροπή - Πρόεδρος

Χαρίδημος Διγενάκης

Τεχνική Επιτροπή - Μέλος

Κώστας Μαργαρώνης

Τεχνική Επιτροπή - Μέλος

Κωσταντίνος Φραγκιουδάκης

Επιτροπή Στατιστικής και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου - Πρόεδρος

Εμμανουήλ Καραγιαννάκης

Επιτροπή Στατιστικής και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου - Μέλος

Χρήστος Σοφούλης

Επιτροπή Στατιστικής και Ανάπτυξης του Ποδοσφαίρου - Μέλος

Κώστας Κωσταντινίδης

Υγειονομική Επιτροπή - Πρόεδρος

Εμμανουήλ Καραγιαννάκης

Υγειονομική Επιτροπή - Μέλος

Παναγιώτης Παριωτάκης

Υγειονομική Επιτροπή - Μέλος