Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστότοπου

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου https://www.epshanion.gr ("ιστοχώρος" ), που παρέχεται από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων ("Ένωση" ), πριν τη χρήση του. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον "ιστοχώρο" , ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται από αυτόν, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του.

Η "Ένωση" διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά. Η χρήση του "ιστοχώρου" , ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον "ιστοχώρο" υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών, αποτελεί αυτόματα αποδοχή από μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων, όπως έχουν τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον "ιστοχώρο" .

Το σύνολο του περιεχομένου του "ιστοχώρου" , συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, φωτογραφιών, video, ήχων και γραφικών, και αγαθών (η "Υπηρεσία" ) μαζί με εμπορικά σήματα, διεθνείς συμβάσεις, και / ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Η "Υπηρεσία" προστατεύεται επίσης ως συλλογική εργασία από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και από άλλους νόμους και συμβάσεις.

Αναγνωρίζετε ότι η "Υπηρεσία" έχει αναπτυχθεί, συλλεχθεί, προετοιμαστεί, διορθωθεί, επιλεγεί και διευθετηθεί από την "Ένωση" και άλλες πηγές πληροφόρησης διαμέσου της εφαρμογής μεθόδων και τυποποιήσεων που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται με τη δαπάνη σημαντικού χρόνου, προσπάθειας και χρημάτων και συνθέτει πολύτιμη πνευματική ιδιοκτησία και βιομηχανικό μυστικό (σε μερικές περιπτώσεις) της "Ένωσης" και άλλων εταιρειών, με τις οποίες η "Ένωση" συνεργάζεται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου του "Ιστοχώρου" .

Ως εκ τούτου - εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια - δεν έχετε δικαίωμα αντιγραφής περιεχομένου, τμήματός ή παραγώγων.

Επιπλέον, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα από τα εμπορικά σήματα, τους εμπορικούς τίτλους, ή τους τίτλους των υπηρεσιών της "Ένωσης" με κανένα τρόπο, ο οποίος θα δημιουργεί την εντύπωση ότι τα σήματα και οι τίτλοι αυτοί ανήκουν σε εσάς ή συνδέονται με εσάς ή ότι χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση της "Ένωσης" .