ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Ναυστάθμου
Εναλ. Έδρα: