ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
60%
ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
20%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
20%