ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
73%
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ
9%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
18%