ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Γαλατά
Εναλ. Έδρα: