ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Α Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ
40%
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
60%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%