ΙΩΝΙΑ 2000 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Κ14 (Σβουράκης Εμμανουήλ) (2021-2022)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΩΝΙΑ 2000
75%
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
25%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%