ΙΩΝΙΑ 2000 - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Κ14 (Σβουράκης Εμμανουήλ) (2021-2022)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΩΝΙΑ 2000
67%
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%