ΙΩΝΙΑ 2000

ΙΩΝΙΑ 2000

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Ε. Πατακάκης
Εναλ. Έδρα: