ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
45%
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
18%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
37%