ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
60%
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
0%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
40%