ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Βαρυπέτρου
Εναλ. Έδρα: