ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
67%
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ
0%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
33%