ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
67%
ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΓΑΛΑΤΑ
0%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
33%