ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ