ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Αγίων Αποστόλων
Εναλ. Έδρα: