ΙΩΝΙΑ 2000 - ΕΝΩΣΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΙΝΙΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΩΝΙΑ 2000
33%
ΕΝΩΣΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΙΝΙΑ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
34%