ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Καστελίου
Εναλ. Έδρα: