ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Εναλ. Έδρα: