ΠΑΟ ΚΑΛΤΣΕΤΟ

ΠΑΟ ΚΑΛΤΣΕΤΟ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Μοναχής Ελιάς
Εναλ. Έδρα: