ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΝΩΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Facebook:
Έδρα:
Γήπεδο Αλικιανού
Εναλ. Έδρα: