ΙΩΝΙΑ 2000 - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΩΝΙΑ 2000
67%
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%