ΤΑΛΩΣ ΣΥΡΙΛΙΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΛΒΗ ΧΑΝΙΩΝ

Γ Τοπικό (2022-2023)

0 - 3
Τελικό αποτέλεσμα

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΤΑΛΩΣ ΣΥΡΙΛΙΟΥ
0%
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΛΒΗ ΧΑΝΙΩΝ
75%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
25%