ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Β Τοπικό (2022-2023)