ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Β Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
40%
ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
50%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
10%