ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΚΑΛΤΣΕΤΟ

Κ14 (Σβουράκης Εμμανουήλ) (2021-2022)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
25%
ΚΑΛΤΣΕΤΟ
75%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%