ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
75%
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
25%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%