ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
50%
ΘΗΣΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ
25%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
25%