ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΑΟΔΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
50%
ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΑΟΔΑ
40%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
10%