ΑΠΤΕΡΑ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΠΤΕΡΑ
57%
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
43%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%