ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
33%
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
34%