ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΟΥΔΑΣ
67%
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%