ΙΩΝΙΑ 2000 - ΑΠΤΕΡΑ

Β Τοπικό (2019-2020)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΩΝΙΑ 2000
50%
ΑΠΤΕΡΑ
50%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%