ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ - ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΣΤΕΡΑΣ ΧΑΛΕΠΑΣ
56%
ΑΣΠΙΔΑ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
11%