ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024