ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 14

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ 14

Το πρωτάθλημα κατηγορίας Κ 14 θα αρχίσει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022.