ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ