ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ - ΥΡΤΑΚΙΝΑ ΣΕΛΙΝΟΥ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΚΑΡΟΣ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ
67%
ΥΡΤΑΚΙΝΑ ΣΕΛΙΝΟΥ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%