ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ - ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ

Β Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
56%
ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
33%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
11%