ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Β Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΧΑΛΗΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ
22%
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
56%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
22%