ΤΙΤΑΝ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ

Β Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΤΙΤΑΝ ΚΑΛΥΒΩΝ
25%
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ
75%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%