ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ - ΓΡΑΝΙΤΗΣ

Α Τοπικό (2022-2023)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΙΚΑΡΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ
27%
ΓΡΑΝΙΤΗΣ
55%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
18%