ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ
75%
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ
25%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%