ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ

Α Τοπικό (2021-2022)

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ
50%
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
50%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
0%