ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ

Παλαιότερα Αποτελέσματα

Ποσοστά Αποτελεσμάτων
ΕΝΩΣΗ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΥ/ΔΑΑΟΧ
56%
ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑΙΝΩΝ
11%
ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
33%