Γήπεδο Παλαιών Ρουμάτων

Γήπεδο Παλαιών Ρουμάτων

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
Email:
Ιστοσελίδα:
Επιφάνεια:
Φωτιζόμενο:
Αποδυτήρια:
Κερκίδες: