ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2024

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2024

Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ της Υ.Α. για παράταση προθεσμίας εγγραφής των αθλητικών σωματείων στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. έως 31-8-2024.