ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α, Β, Γ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ 16, Κ 14