ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ